Política de protecció de dades personals

A partir del proper 25 de maig serà aplicable el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD). 

Tenint en compte que el Reglament modifica alguns aspectes del règim normatiu actual i conté noves obligacions per als responsables del tractament de dades de caràcter personal, a continuació us informem sobre la política de protecció de dades que us és aplicable.


POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

POLÍTICA BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

POLÍTICA BBVA PENSIONES, S.A., E.G.F.P.

POLÍTICA GESTIÓN DE PREVISIÓN Y PENSIONES, E.G.F.P., S.A.

POLÍTICA ENTITATS DE PREVISIÓ SOCIAL VOLUNTÀRIA

POLÍTICA SICAV

Política de protecció de dades personals


 Quina finalitat té aquesta Política de protecció de dades personals? 

Aquesta política de protecció de dades personals (“ Política de protecció de dades personals  ”) té per objecte donar a conèixer la manera en què obtenim, tractem i protegim les dades personals que ens proporciones directament o a través d'un tercer com a conseqüència de l'existència d'un contracte, o en la teva condició de membre del Consell d'Administració d'alguna de les entitats, o quan facilites dades personals a través del nostre lloc web www.bbvaassetmanagement.com (el “ lloc web ”) mitjançant formularis propis o de tercers i/o cookies perquè puguis decidir de manera lliure i voluntària si desitges que les tractem.      

Et recordem la importància de llegir aquesta Política de protecció de dades personals cada vegada que facis servir el lloc web, ja que pot patir modificacions. I també hauries de llegir l'avís legal, que pots consultar aquí

 Qui és el responsable del tractament de les meves dades personals? 

El responsable del tractament de les teves dades personals serà l'entitat que tracta les teves dades personals com a conseqüència de l'existència d'un contracte, o en la teva condició de membre del Consell d'Administració o quan les facilitis a través d'un lloc web (l'entitat). 

 1. BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A, S.G.I.I.C., amb domicili social al carrer Azul, núm. 4, 28050, Madrid, Espanya. 
 2. BBVA PENSIONES, S.A., E.G.F.P. amb domicili social al carrer Azul, núm. 4, Madrid, Espanya. 
 3. GESTIÓN DE PREVISIÓN Y PENSIONES, E.G.F.P., S.A., amb domicili social al carrer Azul, núm. 4, Madrid, Espanya. 
 4. COLEGIOS DE INGENIEROS DEL PAÍS VASCO, EPSV ASOCIADA, amb domicili social al carrer Alameda de Mazarredo, núm. 69, Bilbao Espanya. 
 5. NORPENSIÓN, EPSV INDIVIDUAL, amb domicili social al carrer Gran Vía, núm. 12, Bilbao, Espanya. 
 6. NORPYME, EPSV DE EMPLEO, amb domicili social al carrer Gran Vía, núm. 12, Bilbao, Espanya. 
 7. TUBOS REUNIDOS, EPSV DE EMPLEO, amb domicili social a Bº Sagarribai, S/N – Amurrio, Espanya. 
 8. GRUPO DE EMPRESAS TUBACEX E.P.S.V DE EMPLEO, amb domicili social al carrer Tres Cruces, núm. 9, Lloido. Espanya. 
 9. Les SICAV següents la denominació i domicili social de les quals pots consultar aquí (les SICAV). 

En aquest document t'informem sobre el tractament de la informació que cada entitat, com a responsable del tractament, duu a terme, però no és aplicable a la que puguin obtenir tercers en altres webs, fins i tot si aquests es troben enllaçats pel lloc web. 


 Com et pots posar en contacte amb el delegat de protecció de dades? 

En relació amb el tractament dut a terme per aquestes entitats (“societats gestores”): 

 • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A, S.G.I.I.C. 
 • BBVA PENSIONES, S.A., E.G.F.P. 
 • GESTIÓN DE PREVISIÓN Y PENSIONES, E.G.F.P., S.A. 

podràs contactar amb el delegat de protecció de dades del Grup BBVA a l'adreça electrònica següent: dpogrupobbva@bbva.com 


 Per a què fa servir cada responsable del tractament les meves dades personals? 

 1. Per gestionar la teva navegació pel lloc web de conformitat amb la política de cookies, que pots consultar aquí 
 2. Per a les finalitats i amb la legitimació que s'indiquin en cadascun dels formularis de recollida de dades personals del lloc web, o a través de qualsevol altre mitjà, mitjançant formularis propis o de tercers. 
 3. Per a les finalitats incloses en la informació ampliada de cada entitat, que pots consultar aquí, amb motiu d'un contracte en què figures com a titular, beneficiari designat pel titular i/o familiars, representant, usufructuari, autoritzats, o per la teva condició de membre del Consell d'Administració d'una SICAV. 

Cadascuna de les entitats tracta les teves dades personals amb absoluta confidencialitat, es compromet a guardar secret pel que fa a aquestes i garanteix el deure de guardar-les adoptant totes les mesures necessàries que evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d'acord amb les obligacions legals que li són d'aplicació com a responsable del tractament de les teves dades personals. 

Per fer-ho, cadascuna té implementats i manté els graus més alts de seguretat exigits per la legislació per protegir les teves dades de caràcter personal davant de pèrdues fortuïtes i accessos, tractaments o revelacions no autoritzats, tenint en compte de l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposades. Pots consultar la política de seguretat aquí.


 Durant quant de temps el responsable del tractament conservarà les teves dades? 

Per als formularis de recollida de dades en aquest lloc web: durant el temps que indiqui el formulari que, si escau, et presenti per facilitar les teves dades personals, així com durant el termini assenyalat a la política de cookies. 

Si la teva relació amb nosaltres és amb motiu d'un contracte, o per la teva condició de membre del Consell d'Administració d'una SICAV: pots consultar aquí la informació ampliada sobre el tractament de dades de cadascuna de les entitats.


 A qui comunicarà les teves dades el responsable de tractament? 

El responsable del tractament de les teves dades personals no les cedirà a tercers, llevat que hi estigui obligat per una llei o que tu ho consentis. 

Quan sigui necessari el teu consentiment per comunicar les teves dades personals a tercers, en els formularis de recollida de dades d'aquest lloc web t'informarà de la finalitat del tractament, de les dades objecte de comunicació i de la identitat o els sectors d'activitat dels possibles cessionaris de les teves dades personals. 

Si la teva relació amb nosaltres és amb motiu de l'existència d'un contracte o per la teva condició de membre del Consell d'Administració d'una SICAV, pots consultar aquí la informació ampliada sobre el tractament de dades de l'entitat. 

Per poder-te prestar un servei adequat i gestionar la relació que mantenim amb tu com a client, t'informem que les teves dades també seran tractades per serveis de publicitat i comunicació, “contact center”, consultoria i serveis informàtics (plataformes tecnològiques). També pots consultar a la política de cookies els tercers que reben dades personals mitjançant cookies a partir d'aquest lloc web. 

A més, el responsable del tractament de les teves dades t'informa que, per a la mateixa finalitat que la indicada en el paràgraf anterior, algunes societats que li presten serveis podrien accedir a les teves dades personals (transferències internacionals de dades). Aquestes transferències es fan a països amb un grau de protecció equiparable al de la Unió Europea (decisions d'adequació de la Comissió Europea, clàusules contractuals tipus i mecanismes de certificació). Per a més informació sobre les transferències fetes per les societats gestores, et pots adreçar al delegat de protecció de dades del Grup BBVA a l'adreça electrònica següent: dpogrupobbva@bbva.com


 Enviament de comunicacions comercials? 

A través dels formularis de recollida de dades segons la teva relació amb l'entitat que correspongui, aquesta podrà recollir el teu consentiment per posar-se en contacte amb tu per correu ordinari, correu electrònic, SMS o qualsevol altre mitjà de comunicació electrònic equivalent per remetre't comunicacions comercials sobre els seus propis productes i/o de tercers identificats en el formulari. 

Si en un moment determinat no vols rebre comunicacions d'aquesta naturalesa, podràs revocar el teu consentiment mitjançant l'enviament de la notificació al correu electrònic relatiu a cada entitat amb què mantinguis la relació corresponent: 

 1. BBVA Asset Management, S.A, S.G.I.I.C.: derechosarso-bbvaam.es@bbva.com 
 2. BBVA Pensiones, S.A., E.G.F.P. derechosarso-bbvapensiones@bbva.com 
 3. Gestión de Previsión y Pensiones, E.G.F.P., S.A.: derechosarso-gpp@bbva.com 
 4. Colegios de Ingenieros del País Vasco, EPSV Asociada: derechosarso-colegioingenieros@bbva.com 
 5. Norpensión, EPSV Individual: derechosarso-norpension@bbva.com
 6. Norpyme, EPSV de Empleo: derechosarso-norpyme@bbva.com
 7. Tubos Reunidos, EPSV de Empleo: derechosarso-tubosreunidos@bbva.com 
 8. Grupo de Empresas Tubacex E.P.S.V de Empleo: derechosarso-tubacex@bbva.com

 aportant còpia d'un document que permeti acreditar la teva identitat, o bé fent servir l'enllaç habilitat a l'efecte en les comunicacions que rebis.

 Fa servir cookies aquest lloc web? 

Aquest lloc web fa servir una tecnologia anomenada “cookies". Per a més informació detallada sobre com es fan servir les cookies, consulta la política de cookies aquí 

 Aquest lloc web fa servir enllaços a altres webs? 

Aquest lloc web pot contenir enllaços a altres webs. Tingues en compte que les entitats no són responsables de la privacitat i el tractament de dades personals d'altres webs. Aquest document de la Política de protecció de dades personals s'aplica exclusivament a la informació que recull al lloc web cadascuna de les entitats que sigui responsable del tractament de les teves dades personals. 

És recomanable que llegeixis les polítiques de tractament de dades personals d'altres webs amb què enllacis des del nostre lloc web o que visitis de qualsevol altra manera. També podràs obtenir més informació sobre la política d'enllaços de cadascuna de les entitats en l'avís legal, aquí

 Quins són els teus drets quan facilites les teves dades a un responsable del tractament? 

DRET CONTINGUT CANALS D'ATENCIÓ
Accés Podràs consultar les teves dades personals incloses en el fitxer del responsable de tractament segons la relació contractual que mantinguis amb aquest. BBVA Asset Management, S.A, S.G.I.I.C.: derechosarso-bbvaam.es@bbva.com
o
BBVA Pensiones, S.A., E.G.F.P.: derechosarso-bbvapensiones@bbva.com
o
Gestión de Previsión y Pensiones, E.G.F.P., S.A.: derechosarso-gpp@bbva.com
o
a través de: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. en:
Recorda que a la teva sol·licitud hi has d'adjuntar una còpia del teu DNI o d'un document equivalent acreditatiu de la teva identitat.
Rectificació Podràs modificar les teves dades personals quan siguin inexactes
Supressió Podràs sol·licitar l'eliminació de les teves dades personals
Oposició Podràs sol·licitar que no es tractin les teves dades personals
Limitació del tractament  Podràs sol·licitar la limitació al tractament de les teves dades en els casos següents:
 • Mentre es comprova la impugnació de l'exactitud de les teves dades. 
 • Quan el tractament és il·lícit, però t'oposes a la supressió de les teves dades. 
 • Quan el responsable del tractament no necessita tractar les teves dades però tu les necessites per a l'exercici o la defensa de reclamacions. 
 • Quan t'hagis oposat al tractament de les teves dades per al compliment d'una missió en interès públic o per a la satisfacció d'un interès legítim, mentre es verifica si els motius legítims per al tractament prevalen sobre els teus.
Portabilitat  Podràs rebre, en format electrònic, les dades personals que ens hagis facilitat, i transmetre-les a una altra entitat.

Si consideres que el responsable del tractament de les teves dades no les ha tractat acord amb la normativa, pots contactar amb el delegat de protecció de dades del Grup BBVA a l'adreça dpogrupobbva@bbva.com
No obstant això, tens dret a presentar una reclamació contra el responsable del tractament de les teves dades davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

 Per exercir els teus drets, adjunta a la teva sol·licitud una còpia del teu DNI o d'un document equivalent acreditatiu de la teva identitat. 

L'exercici d'aquests drets és gratuït.


Pots consultar aquí les categories de Proveïdors. Baixa el PDF