Navegació, accés i seguretat

BBVA Asset Management, referent global en gestió d'actius

Seguretat de les dades

A BBVA som conscients de la necessitat de garantir el trànsit d'informació entre el banc i els seus clients. Per aquest motiu, BBVA compta amb les màximes mesures de seguretat per garantir la confidencialitat de les comunicacions entre el banc i el client. Els serveis transaccionals funcionen sobre un servidor segur i utilitzen el protocol SSL (Secure Socket Layer), que s'activa sempre en entrar al servei. El servidor segur estableix una connexió de manera que la informació es transmet xifrada mitjançant algoritmes de 128 bits, que asseguren que només sigui intel·ligible per a l'ordinador del client i el servidor del banc; d'aquesta manera, en utilitzar el protocol SSL es garanteix:

  • Que el client està comunicant les seves dades al centre servidor de BBVA i no a qualsevol altre que intentés fer-s'hi passar. 

  • Que entre el client i el centre servidor de BBVA les dades viatgen xifrades, i se n'evita la possible lectura o manipulació per tercers.

Sempre heu de comprovar que esteu introduint les vostres dades en una pàgina segura. No oblideu seguir les normes de seguretat següents sempre que us siguin sol·licitades les vostres dades personals per Internet:

1. Verifiqueu que la connexió s'està realitzant a través d'un servidor segur i comproveu algun dels aspectes següents:

  • Mitjançant l'adreça (URL) del servidor, ja que en un servidor segur comença per https: quan normalment ho fa per http.

  • Mitjançant una indicació del vostre programa navegador que consisteix que en una de les cantonades inferiors de la pantalla apareix una clau sencera (en comptes de trencada com en qualsevol servidor no segur) o un cadenat tancat (en comptes d'obert com en qualsevol servidor no segur).

2. Comproveu els certificats de seguretat de la pàgina en què us trobeu:

Per fer-ho, premeu la icona del cadenat que apareix en accedir a una zona segura, a la part inferior dreta del vostre navegador, i verifiqueu que la data de caducitat i el domini del certificat estan vigents. En la informació de detall apareix l'emissor, el període de validesa i per a qui s'ha emès el certificat.

  1. Perquè aquestes mesures siguin efectives, cal que el navegador utilitzat pel client sigui un dels següents:
  2. Netscape 3.0 o superior.
  3. Internet Explorer 3.0 o superior.
I recordeu que BBVA mai no us enviarà per correu electrònic la sol·licitud perquè informeu de les vostres dades personals. En cas de rebre un missatge en aquest sentit, si us plau, no faciliteu cap dada i contacteu immediatament amb el telèfon de  BBVA 91 224 94 26 .