L'actualitat de la teva inversió el gener
L'actualitat de la teva inversió el agost

Coneixes la importància de la gestió activa?


Una solució d'inversió global i diversificada, a l'abast de tothom

Una gamma que posa a la teva disposició tres solucions d'inversió perfilades, adaptades a les necessitats del client.

Tant en format de fons d'inversió com de pla de pensions, l'inversor té l'oportunitat d'aprofitar tot el potencial dels mercats de la mà de BBVA Asset Management.

Et convidem a conèixer tots els avantatges de la gestió activa amb aquesta gamma de fons i plans multiactius.

Aquesta gamma de solucions d'estalvi i inversió està basada en l'assignació d'actius. És a dir, solucions que inverteixen d'una manera flexible en un ampli ventall de classes d'actius (principalment, renda fixa i renda variable), escollint en cada moment la combinació més adequada a les condicions de mercat.

La gamma compta amb tres perfils adaptats a les necessitats del client i delimita la seva exposició màxima desitjada a renda variable:

Conservador

Per a inversors amb una menor tolerància a la volatilitat i que cerquen un enfocament prudent de creixement del capital.

Moderat

Per a inversors amb un nivell mitjà de tolerància al risc que busquen equilibrar el potencial de creixement de la renda variable amb un enfocament diversificat de gestió de riscos.

Decidit

Per a inversors amb un nivell alt de tolerància al risc, prioritzant el seu objectiu de fer créixer el seu capital en el llarg termini.

Per què invertir en la Gamma?

  • Pots triar entre diferents perfils de risc, amb un rigorós control de la volatilitat.
  • Et permeten l'accés a les millors idees d'inversió a tot el món.
  • Inverteixen amb flexibilitat per aprofitar les oportunitats del mercat en cada moment.
  • Tenen l'objectiu de reduir el risc de la cartera mitjançant la combinació de diferents actius.
  • Reps informació actualitzada de la gestió efectuada amb la màxima senzillesa i transparència.
  • I, a més, amb la fiscalitat avantatjosa dels fons d'inversió i plans de pensions.

Recorda que els fons d'inversió i plans de pensions no estan exempts de riscos i les seves inversions estan subjectes a les fluctuacions dels mercats.

La posada a disposició d'aquesta informació no implica que us estiguem presentant el servei d'assessorament en matèria d'inversió, en no haver tingut en compte les vostres circumstàncies personals. Abans de subscriure qualsevol fons d'inversió o pla de pensions, llegeixi atentament la seva documentació legal, que està disponible enwww.bbvaassetmanagement.com

"Vull rebre la fitxa de seguiment mensualment"